Изследвания за лечение на локализирани липодистрофи

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛОКАЛИЗИРАНИТЕ ЛИПОДИСТРОФИИ

Научен университет „Г. д’Анунцио”

Специализирана катедра по физикална медицина и рехабилитация

Научен университет „Г.д’Анунци” Киети – Пескара

Р. Саджини (Saggini R.), Г.Бараси (Barassi G.), Р.Г.Беломо (Bellomo R.G.), Dodaj I;